Easy Speaker | Een revolutionaire methode voor het leren van talen

Easy Speaker

De 64-jarige polyglot Cristian Pettersson spreekt vlot 20 talen en heeft de Nederlanders zijn revolutionaire 4-weken formule voorgesteld om vreemde talen te leren. Het maakt het mogelijk om in een korte tijd jezelf verstaanbaar te maken in een vreemde taal. De methode van de Deense polyglot daagt de traditionele taalscholen uit.

Reeds 75.000 Nederlanders hebben de ondoeltreffende, traditionele taalstudiemethodes de rug toegedraaid en zijn begonnen aan de leermethode van Cristian Pettersson. Ongeacht de leeftijd, de opleiding en het talent kan u vlot een vreemde taal leren in 4 weken. Maar dat is pas het begin, u kan met de Cristian Pettersson methode zelfs 2, 3, zelfs 4 talen leren!

Uitdaging: Onze redactie-collega heeft de Cristian Pettersson methode uitgeprobeerd en is Italiaans gaan leren vanaf nul.

Onze redactie-collega - Joop Groenewoud - hoofd van de IT afdeling, geboren scepticus, heeft zich voorgenomen om de methode van Cristian Pettersson uit te proberen. Zie hier zijn verhaal: "Ik moest heel hard lachen. Ik dacht: "Hoe kan een kerel van 53 nu vlot Italiaans leren praten in 4 weken tijd? Bovendien gedurende slechts 30 minuten per dag?

In het begin was het allemaal vrij hopeloos voor me. Ik verwarde termen, sprak alles fout uit. Ik kon met moeite zinnen bouwen. Maar met elke nieuwe les voelde ik echter, hoe mijn trots toenam. Na een paar dagen begreep ik eenvoudige zinnen in het Italiaans. Na een paar weken begon ik het te spreken. Na twee weken kon ik zonder me te schamen een espresso bestellen, en in een hotel vragen: Qunato costa una stanza doppia?

Ik moet nog 2 weken studeren, maar ik kan nu al Easy Speaker aanbevelen. Indien deze methode werkt bij zo'n koppig iemand als ik, weet ik zeker, dat dit voor iedereen werkt!"

Waarop berust de 4 weken durende methode voor het supersnel aanleren van talen?

De methode van Cristian Pettersson verschilt van de traditionele manieren. Het maakt gebruik van het aangename aspect en de leergierigheid zoals bij kinderen, om dingen te leren. Hier is geen plaats voor verveling en vermoeidheid. Cristian Pettersson heeft gedurende 15 jaar gewerkt aan zijn speciale multimedia programma voor online studie, waarin hij alles heeft vervat, wat hij weet over talen, en alles, wat hem toelaat om zelfstandig 20 talen te studeren. De methode, die hij heeft ontwikkeld, maakt het mogleijk om zo snel vlot een taal te beheersen, dat hij het Easy Speaker heeft genoemd.

Waarom levert Easy Speaker zo snel resultaat op?

  • Ten eerste: het maakt het memoriseringsproces 5 keer sneller door een paar zintuigen tegelijkertijd aan het werk te zetten bij het studeren.

  • Ten tweede: het vormt taalschema's in het brein, waardoor we ze tijdens een later gesprek in een vreemde taal automatisch en natuurlijk gaan gebruiken.

  • Ten derde: het maakt het vergeten van woorden onmogelijk. Hierdoor doet studeren met Easy Speaker een beetje denken aan de snelle installatie van een taal in het brein, en dit heeft niets te makien met het inhameren van de woordenschat, dat vaak veel moeite eist.

  • woorden zitten vast in het geheugen

  • tegengekomen woorden, maar niet vast opgenomen in het geheugen

Vergelijk hoe het brein zich woorden herinnert, afhankelijk van de gevolgde studiemethode

  1. een methode, die verbanden legt en herhalingen voorziet in de juiste tijdsafstanden
  2. traditionele methodes
  3. mechanische herhalingen

Voor wie is de Cristian Pettersson methode bedoeld?

Of men nu start van nul, of reeds goed een vreemde taal beheerst - deze methodezorgt ervoor dat u een taal 3 keer sneller aanleert. Indien u van nul begint, kan u zich na 4 weken reeds vlot uitdrukken in een nieuwe taal. Indien u eerder de basis onder de knie heeft gekregen, dan zal u nu uw uitspraak verbeteren en dagelijks ongeveer 200 nieuwe woorden leren. Wanneer u al een taal heel goed beheerst, zal u dankzij Easy Speaker 2, 3 zelfs 4 talen zo snel mogelijk beheersen.

Klik hier, om Easy Speaker te bestellen en begin vlot een vreemde taal te spreken in weken tijd >>
noemptynoempty