BEHEERS EEN TAAL SAMEN MET MIJ!

Reeds 75.000 Nederlanders hebben saaie en traditionele taalleermethodes de rug toegedraaid.

Wordt het niet tijd, dat u dat ook doet?

Het klink heel grappig. Ik een beroemd polyglot? En één van de beste linguïsten van Europa? Ik heb immers geen doctoraat behaald in taalkunde, ik heb geen elitaire universiteit bezocht. Eerlijk gezegd, was ik nooit een uitblinker in talen, en mijn leraar Engels zei steeds, dat ik eerder astronaut zou worden, dan dat ik een goed cijfer zou halen voor een Engels toets....

Ik had geen geld voor privé-leraren. En ook al geen geduld om dagelijks een paar uur aan studie te besteden. Hoe is het dan mogelijk dat een gemiddelde leerling als ik vlot 20 talen spreekt?

U kan denken, dat u hier meteen een sterk verhaal hoort, dat beschrijft hoe ik in één nacht werd omgetoverd in een taalgenie. Niets daarvan.

De waarheid is totaal anders. Ik ben nooit een talen-Einstein geweest en ik zal hem wellicht ook nooit worden. Maar dat is niet erg. Maar in tegenstelling tot wat u ook gehoord mag hebben van leraren, native speakers of taalspecialisten,

ieder van ons kan zonder moeite 2, 3 zelfs 4 vreemde talen leren.

Verder nog, om een nieuwe taal te leren van nul af aan hoeft u niet te beschikken over:

 • een taaltalent,

 • dure taalcursussen,

 • al uw vrije tijd voor taalstudie. Een half uurtje per dag is voldoende.

Hoe weet ik dat?
U leest wellicht niet dagelijks Deense kranten en u kijkt wellicht ook niet naar onze TV-programma's. Daarom bestaat de kans dat u me niet kent. Ik heet Cristian Pettersson en ben specialist in neurolinguïstiek. De afgelopen 15 jaar heb ik besteed aan het creëren van een super snelle methode om vreemde talen te leren.

Tijdens mijn onderzoek heb ik meer dan 200 technieken voor taalstudie bestudeerd. Op basis hiervan heb ik een volledig nieuwe methode ontwikkeld, die over heel de wereld beschouwd wordt als één van de snelste methodes om een taal te leren.

Leren zonder boeken, zonder lastige herhalingen, zonder moeite

Traditionele lesmethodes zijn ondoeltreffend. Regeltjes blijven herhalen. Het van buiten leren van allerlei uitzonderingen en urenlang herhalen van grammaticale constructies - helpen u niet om snel een taal te leren. Lessen op school hebben meer weg van dressuur dan van echte studie. Zo komt het dat u soms gedurende vele jaren een taal zit te leren, maar dat u geen deftige langere zinnen kan opbouwen.

Mijn formule is anders. U vindt ze niet in boeken. Boeken leren talen aan door saaie herhalingen. Ik leer via het leggen van verbanden en linguïstische schema's. Hierdoor gaat u een nieuwe taal op een natuurlijke en automatische manier gebruiken. U beitelt ze niet, maar installeert ze in uw brein.

Dit is een methode die is ontworpen voor iedereen, die zijn tijd respecteert en geen zin heeft om het hoofd te verliezen boven boeken. Indien u een taalkundige wil worden, verlies dan geen tijd. Indien u vlot talen wil gebruiken op het werk of in het buitenland, sluit dan best aan bij mijn studenten. Om gebruik te maken van mijn methode, moet u geen talenknobbel zijn. Ik ben het zelf heel zeker ook niet.

Samen met mij leren is een heel andere ervaring. Hierdoor:

1

begint u zich vlot verstaanbaar te maken in een vreemde taal in minder dan dertig dagen,*

2

leert u zelfs tweehonderd nieuwe woorden per dag,*


3

leert u een taal zonder boeken, zonder saaie herhalingen, zonder moeite,

4

zal u blij zijn met elke les en heeft u geen reden tot verveling,

5

beheerst u een nieuwe taal op zo'n eenvoudige manier, dat u een volgende taal wilt leren.

Over de doeltreffendheid van deze methode getuigen niet enkel mijn successen, maar vooral de resultaten van mijn studenten.

Eén van hen is Frederik Rasmussen, een vertaler die uit het Thais, het Koreaans en zelfs het Japans, artikels vertaalt naar het Deens voor Deense kranten. Zo heeft Frederik mijn methode samengevat tijdens een interview voor het tijdschrift European Litterære Nyheter:

"Met Cristian heb ik Koreaans geleerd. Wat me vooral heel erg beviel, was dat het leerproces pure vreugde betekende. Door zijn methode te gebruiken, heb ik Koreans leren spreken en lezen in amper 16 dagen. Dat is echt ongelooflijk!!!

Het werd ook gebruikt door Mercedes Delgado, zaakvoerster van een bedrijjf gespecialiseerd in de export van Spaanse wijnen.

"Ik leer talen sinds de tijd, wanneer ik begon zaken te doen met buitenlandse partners. In die tijd heb ik deelgenomen aan tientallen cursussen en workshops, maar ik heb er nooit zoveel van opgestoken als van dat leerprogramma van Cristian"

Veel van mijn leerlingen hebben verschillende pogingen ondernomen om een taal te leren en hebben gefaald. Daarom wreven ze zichzelf de ogen uit, wanneer ze binnen een maand met mijn methode méér bereikten dan tijdens een paar jaar les op school

Zo bedoordeelt Cees Ten Cade mijn cursus, die dankzij de cursus een nieuwe goed betaalde job heeft gevonden.

"Een 53-jarige die Noors leert op één maand? Indien ik het zelf niet zou hebben klaargespeeld, zou ik het nooit geloven... Dankzij de solide taalbasis heb ik werk gevonden in Noorwegen en verdien ik 3 keer meer dan voorheen het geval was".

Dat is niet het einde van het verhaal over de successen van mijn leerlingen. Er komen er elke dag weer nieuwe bij. Zo zitten er verhalen bij van mensen, die geen enkele taal kenden, maar ook van die, die er eerder één, twee of zelfs drie kenden. Mijn methode werkt voor iedereen - klaar!

Hoe werkt de 4-weken snelle formule voor het aanleren van een taal

Mijn methode verbetert het memoriseringsproces. Tijdens het aanleren van nieuwe woorden werken zowel de linker als de rechter hersenhelft. De woorden zelf komen in de linkerhelft terecht, terwijl het beeld dat er bij hoort, in de rechterhelft terechtkomt. U herinnert zich elk woord of elke uitdrukkingen dankzij het gelijktijdige gebruik van enkele zintuigen (gehoor, zicht), daarom doet u het bliksemsnel.

Verder nog, ik heb het volledige materiaal gegroepeerd in speciale secties - waardoor u woordjes leert op basis van het principe van overeenkomst. Elk van hen herkent u meteen binnen zijn natuurlijke taalomgeving, m.a.w. in zinnen. Het heeft geen zin om apart woorden aan te leren. Men moet ze meteen gebruiken - als u dat niet doet, zal u ze nooit onthouden.

En nu het beste - door deze methode te ontwikkelen, heb ik ontdekt, dat het menselijk brein sneller woorden onthoudt, waarvan het de betekenis niet kent. Daarom ziet men best eerst het woord, hoort men het daarna in een zin, en pas op het einde verneemt men, wat het betekent. Zo heeft u als kind alles geleerd. Eerst maakte u kennis met het woord, en pas daarna met de betekenis ervan. Hierdoor heeft uw brein een dicht netwerk van verbanden ontworpen, dat het onmogelijk maakt om dingen te vergeten. Het gebruik van dit mechanisme van het leggen van verbanden tijdens het leren staat toe om het memoriseringsproces vijfvoudig te versnellen!!!

Elke van deze technieken apart, levert spectaculaire resultaten op, maar pas de verbinding ervan in één formule die de express methode voor het leren van een taal mogelijk maakt.

Deze formule werkt op 3 niveaus:

 • LIQUIDEERT DE AFKEER VOOR STUDEREN

  Een sterke motivatie is de sleutel voor het beheer van vreemde talen. Dankzij deze methode breekt u de afkeer voor studeren. Elke dag brengt vooruitgang, en hierdoor zal u veel meer zin hebben in een nieuwe portie oefeningen. De vreugde bij het leren van een taal zal op natuurlijke wijze groeien, en de afkeer voor studeren verdwijnt.

 • ZET HET BREIN EN HET GEHEUGEN AAN TOT 5 KEER SNELLERE ACTIE

  Na een paar dagen is het activatieniveau van uw brein en dat van de geheugenprocessen sterk gegroeid. Het hoge niveau van hersenstimulering en geheugencapaciteit neem een nieuwe vorm aan en zal 5 keer groter zijn dan nu het geval is.

 • VERSNELT AUTOMATISCH DE STUDIE VAN EEN VREEMDE TAAL

  Zodra u aanvangt met het leren op basis van mijn methode, verloopt het zich eigen maken van de gekozen taal automatisch. De opdrachten zetten de twee hersenhelften aan het werk, wat ervoor zorgt, dat tijdens het leren aan de hand van mijn methode zelfs 15 keer meer neuronenverbindingen ontstaan dan wanneer u op een traditionele manier studeert. Hierdoor worden volgende woorden makkelijker gememoriseerd en voor een langere tijd. Met de tijd begint u ze vlot te gebruik zowel gesproken als geschreven. U zal hoogstwaarschijnlijk niet eens merken, dat het aanleren niet eens studie heeft vereist.

Interactieve fiches verplichten het brein tot een drievoudig betere memorisering van woorden

Dat, wat beslissend is voor de super-doeltreffendheid van deze snelle methode om talen te leren, is het systeem van interactieve fiches. Het zijn multimediale kaarten voor vreemde talen, ondergebracht op een online platform, met behulp van een computer, een smartphone, een tablet of een ander electronisch toestel. Ik heb hier alles in ondergebracht, wat mij in staat stelde om zelfstandig 20 talen te leren. Elke fiche bevat de presentatie van een nieuw woord, en ook een klankopname met de correcte uitspraak van het begrip en een voorbeeld van de toepassing ervan in een zin.

Wanneer u naar een fiche kijkt, verplicht het de hersenen om de woorden in verband te brengen met elk van de elementen hierboven. In plaats van één verbandsconnectie "opslag woord in het Nederlands - opslag woord in een vreemde taal", die ontstaat tijdens de traditionele studie van een woordenlijstje, gaat bij het studeren aan de hand van de fiches, het brein zelfs 3 keer zoveel verbanden leggen.

U leert bliksemsnel Engels, Duits, Spaans of een andere taal

Beeld u zich daarom in, dat in uw verstand een sterk netwerk ontstaat rondom een begrip. Hierdoor gaat u sneller nieuwe woorden leren. Bovendien is het moelijk om dergelijk netwerk te vernietigen, en wordt het natuurlijke vergeetproces een paar keer vertraagd.

Reeds één dag studeren aan de hand van de interactieve fiches ondergebracht op een online platfrom stelt u in staat om ongeveer tweehonderd nieuwe woorden te leren. Daarbij zorgt het regelmatige gebruik ervoor, dat u zich vlot uitdrukt in een vreemde taal reeds na 30 dagen. Veel van mijn leerlingen converseren, maken grappen en ja, kunnen zelfs ruzie maken in een vreemde taal, na amper 2 dagen met de lessen te zijn begonnen.

Het systeem, waarover ik spreek, en waarvan bewezen is, dat het 5 keer sneller werkt dan de traditionele taalstudiemethodes, is het multimediale platform van interactieve fiches Easy Speaker.

Het gebruik van het online platform met Easy Speaker fiches:

 • EENVOUDIG

  U hoeft niet mechanisch woorden te zitten studeren of gebruik maken van specialistische handboeken. U moet uw geheugen en uw concentratie niet bijkomend gaan ondersteunen. Het enige wat u moet, is gebruik maken van het Easy Speaker platform gedurende 30 minuten per dag, en binnenkort begint u vlot te praten in een nieuwe taal.

 • VERBETERT DE WERKING VAN HET VERSTAND OP NATUURLIJKE WIJZE

  De interactieve fiches maken niet alleen het leren van vreemde talen makkelijker. Ze zijn gebaseerd op de natuurlijke mechanismen van het geheugen en verbanden, die de concentratie en de capaciteit van het brein verhogen.

 • ONMIDDELLIJK EFFECT

  Eén dag is voldoende, zodat u maar liefst tweehonderd nieuwe woorden en begrippen leert, een eerste vooruitgang zou merken en steeds makkelijker omgaat met een vreemde taal. Het regelmatige gebruik van het Easy Speaker platform zorgt ervoor, dat u doeltreffend Engels, Duits, Spaans of een andere taal beheerst en in staat bent om zonder problemen met buitenlanders te praten.

Denk eraan, dat deze manier, net zoals elke, vaak veel duurdere methode, niet werkt voor iedereen. Sommige mensen zorgen er niet voor om regelmatig hun vooruitgang te bestendigen en die manier is niet voor hen bedoeld.

Ik ben echter zo tevreden met het online platform met de interactieve Easy Speaker fiches, dat ik deze garantie geef:

Geld-terug garantie

Indien u niet vlot een vreemde taal begint te spreken na 4 weken het platform te hebben gebruikt of indien u om welke andere reden niet tevreden bent - meldt u dit telefonisch aan onze consultant. Om te reclameren heeft u maar liefst 60 dagen te rekenen vanaf de aanvang van de studie met het platform (activeren van de cursus). Als antwoord ontvangt u uw geld terug - snel en vlot.

Hoe komt men zo snel mogelijk op het multimediale platform met Easy Speaker fiches en kan men bovendien nog geld besparen?

De formule van het online platform met fiches stelt in staat om nieuwe woorden 5 keer beter en voor goed te memoriseren, omdat het gebaseerd is op de uitzonderlijke methode van het bouwen van een netwerk van oorzakelijke verbanden. De ontdekking van de methode is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geheugenprocessen. De uitwerking ervan heeft vele jaren geduurd, daarom is de waarde van de fiches zo hoog.

LET OP

Volg de onderstaande instructie, om de toegang tot het online platform met de multimediale
Easy Speaker fiches te verkrijgen.

1

Klik op "Vang aan met het leren van een taal" en vul het bestelformulier in, dat op de volgende pagina verschijnt.

2

De toegang tot het online multimedia platform, waarop de Easy Speaker fiches staan, ontvangt u meteen na de betaling van uw bestelling.

3

Log in op het platform en oordeel zelf, in hoever de fiches aan uw verwachtingen voldoen.

4

Indien u niet 100% tevreden bent, krijgt u uw geld terug - zonder aanslepende formaliteten.

Ik ben er persoonlijk van overtuigd, dat u meer dan tevreden zal zijn. Eerlijk gezegd vermoed ik, dat u in de wolken zal zijn. Ik denk dat u de gekozen vreemde taal sneller en makkelijker leert, dan u zelf verwacht.

Succes,
Cristian Pettersson

Toegang tot de interactieve fiches voor de studie van een vreemde taal, ondergebracht op het online multimedia platform

Easy Speaker

87 €

168 €

Bestel vandaag en spaar 81 €, ontvang de tevredenheidsgarantie.
Morgen is de promotie voorbij.

noemptynoempty